Mesiac cestovín v Jašterke
Bootstrap Slider

Hlohovská televízia, s.r.o.

Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec

033/7331091-93  •  0905 273979 

033/7331092

hctv@hctv.sk

 

Mesto Hlohovec patrilo medzi prvé mestá vrámci Slovenska, ktoré malo svoju televíziu. Prvé vysielanie bolo 21.11.1994. V roku 2000 transformáciou vznikla Hlohovská televízia, s.r.o., ktorá kontinuálne pokračuje vo vysielaní a zameriava svoju činnosť na poskytovanie informačných služieb pre obyvateľov mesta a regiónu. Tieto služby sa zabezpečujú výrobou spravodajstva, publicistiky, dokumentov, prenosov besied na aktuálnu tému a vydávaním časopisu ŽvH.

Televízne vysielanie v káblovom rozvode.
Je to informačno – publicistické vysielanie, ktoré poskytuje aktuálne a ucelené informácie obyvateľom mesta prijímajúcim televízny program prostredníctvom káblového rozvodu.
Vysielanie je rozdelené do obrazovej a infotextovej časti. Obrazové vysielanie je diferencované v jednotlivých týždňoch daného mesiaca na Magazín, Rozšírené reportáže, Besedy a zostrihy z Mestského zastupiteľstva mesta Hlohovec.


Štruktúra vysielania v káblovom rozvode:
Obrazové vysielanie je 15 hodín týždenne, s tým, že v pondelok o 18.00 h je premiéra.
Reprízy sú v týchto časoch:
pondelok o 22.00 hod.
utorok o 11.00 hod., 18.00 a 22.00 hod.
streda až nedeľa o 18.00 a 22.00 hod.
V ostatných hodinách, mimo doobedňajších sa vysiela videotext. V sobotu a v nedeľu počas celého dňa, t.j. 22 hodín videotext.

Život v Hlohovci.
Máloktoré mesto sa môže pochváliť dlhoročnou tradíciou vydávania mestského časopisu. Spoločenský magazín Život v Hlohovci má za sebou už 43 rokov svojej existencie.
Mesačný náklad je 2000 ks, remitenda tvorila priemerne 30 ks. Vychádza v prvý deň každého mesiaca vo formáte A5, má 16 strán plus farebný obal.
Vychádza i v elektronickej podobe na www.hlohovec.skTlačiareň.
Hlohovská televízia využíva ofsetovú tlačiareň ako doplnok pri svojej činnosti.
Ponúka ofsetovú tlač do formátu A3, farebnosti 2+2 (1farba+1farba dotlače).
Je vhodná na tlač hlavičkových papierov, objednávok, firemných listov a podobne.


 

           

Sabrosa - firemný večierok

Banner

Štúdio zdravého pohybu

Banner

One club

Banner

AB fitness

Banner Banner Banner

Via Naturae

Via Naturae

Požičovňa gastrozariadení

ReaToX

Tanec

Banner

Karta Hlohovčana

Karta Hlohovčana

Charita

Reklama
19334&9065&-